Kontakt

2222

 

 

Adresa: Rudeška cesta 236 , 10010 Zagreb (sjedište)

Aleja Matije Ljubeka 3, 10010 Zagreb (Tribina na regatnoj stazi ŠRC Jarun)

Telefoni: Prof. Ivan Ivezić  091/5386075
Elisabetta Vitasović 091/2248840
e-mail: zrinski.novatec@gmail.com
oib kluba 85163813418
webmaster: administrator@zrinski-triatlon.hr
IBAN – ERSTE BANKA HR5924020061100571830
fax: 01/3873 – 338